ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
284
24 พ.ค. 2560
72 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
09 พ.ค. 2560
73 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
31 มี.ค. 2560
74 คู่มือการปฏิบัติราชการ
186
17 มี.ค. 2560
75 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
208
01 มี.ค. 2560
76 ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2560
197
06 ก.พ. 2560
77 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
06 ก.พ. 2560
78 รายงานผลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
168
03 ก.พ. 2560
79 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
162
06 ม.ค. 2560
80 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17