ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
05 ม.ค. 2560
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564)
174
28 พ.ย. 2559
83 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
172
27 ต.ค. 2559
84 การรับขึนทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
163
21 ต.ค. 2559
85 การรับขึนทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
165
21 ต.ค. 2559
86 สายด่วนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 0848423459 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 ก.ค. 2559
87 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 มิ.ย. 2559
88 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
31 พ.ค. 2559
89 ประกาศใช้แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 เม.ย. 2559
90 แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
171
01 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17