ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
288
01 ธ.ค. 2560
82 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
243
06 พ.ย. 2560
83 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
211
27 ต.ค. 2560
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะ การเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
231
16 ต.ค. 2560
85 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
210
16 ต.ค. 2560
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
222
03 ต.ค. 2560
87 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2560
216
17 ส.ค. 2560
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
204
24 ก.ค. 2560
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
221
29 พ.ค. 2560
90 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19